dijous, 12 de març de 2009

DADES CLIMATIQUES GENERALS

El tipus de clima general de la Plana de Panònia és el clima continental humit amb la variant d’estiu sec. (Cs, Köppen).

Característiques:

  • Les temperatures mitjanes anuals són de 9 a 11ºC
  • Les oscil·lacions tèrmiques mitjanes anuals van des de 0,2ºC als 24,8ºC.
  • L’amplitud tèrmica mitjana és de 24,6ºC.
  • La humitat relativa mitjana de l’aire al territori és del 65% al 72%.
  • Les pluges són escasses en comparació amb els alts territoris muntanyosos que circumden la gran plana.

A la part Oest de la plana la mitjana de precipitacions anuals a Viena (Àustria) és de 616mm. Al Sud, Belgrad (Sèrbia) arriba als 669mm. Al Nord, a Pest (Hongria) és de 617mm. A l’Est, a Timisoara (Romania) 844mm.

Condicionaments orogràfics del clima:

Els Alps Penins, la Serralada dels Balcans i els Alps Dinàrics, són una barrera orogràfica que des del Nord-Oest fins al Sud–Est formen un arc que atura l’entrada de les masses d’aire marítim més humides.

La serralada dels Càrpats que tanca el territori al Nord i a l’Est, de menor altura i extensió, no representa un obstacle per a la penetració i l’estancament de les masses d’aire continentals. Per aquest motiu les masses d’aire de component Nord-Oriental tenen més presència que les procedents de les depressions de l’Atlàntic Nord o del Mediterrani Oriental. Aquest és el principal fenòmen que determina que el clima de la Panònia sigui el continental humit d’estació seca (Cs, Köppen).

Fenòmens localitzats:

No obstant cal tenir en compte les excepcions i casos locals que origina l’entorn orogràfic. Als vessants muntanyosos que envolten la plana s’hi produeixen particularitats meteorològiques i climàtiques localitzades que són derivades de situacions sinòptiques més generals. Per aquesta raó existeixen diferències en quant a les temperatures i precipitacions respecte de les de la resta del territori., sobretot als extrems occidental i nord-oriental de la planura.

Incidència del clima:

El Nord–Oest de la plana, on les pluges en general són més escasses i l’estiu s’allarga, reuneix les condicions bàsiques per als conreus de la vinya i dels fruiters. Les hores de llum i les temperatures moderades de la primavera i l’estiu, juntament amb l’abundància d’aigua afavoreixen la producció agrícola extensiva i el conreu de les pastures. A la part oriental el clima és marcadament continental. Avançant cap a l’Est hi trobem les primeres estepes europees, prop de la ciutat romanesa de Timisoara.

Informació meteorològica i climàtica:

El Servei Meteorològic Hongarès disposa d’una pàgina web completa i força interactiva connectada amb diversos radars i càmeres que ofereixen informació meteorològica en temps real. Hongria és l’estat europeu que ocupa la major part del territori de la Panònia. La seva situació geogràfica central ens pot servir d’observatori, tant per a obtenir dades climàtiques de la zona com per a consultar puntualment la situació meteorològica.
Font: http://www.met.hu/omsz.php.