diumenge, 14 de juny de 2009

El canvi climàtic a la regió de Panonia


Com afecta el canvi climàtic a la plana de Panonia és una altre de les qüestions que ens interessaria desenvolupar en el nostre bloc. Én aquest apartat repasarem com aquest problema medi ambiental es percet a la nostra regió estudiada a través de la tendència que segueixen els gràfics de precipitacions i temperatura.

Els gràfics estudiats sobre la regió central de la plana de Panonia adverteixen de la tendència que està provocant sobre aquesta regió l´augment de la concentració de CO2 a l´atmosfera a la temperatura mitjana de la plana i en definitiva, de l´increment de l’efecte hivernacle.


En aquest gràfic queda demostrat que en la última dècada del segle XX les temperatures es van disparar en comparació amb la temperatura mitjana del període d'anys entre el 1961 i el 1990. Per una banda tenim la mitjana de la temperatura d'aquest període (línia vertical) que es situada entre els 9,5º i 10º de temperatura. Si contrastem aquesta dada amb la temperatura mitjana anual per a cada any des del 91 veiem que la tendència va cap a un augment de la temperatura desmesurat arribant a superar l'any 2000 gairebé dos graus de la mitjana del període anterior.
Aquesta és una de les proves de què en aquesta regió el canvi climàtic ara mateix és un fet destacat que està causant diferents canvies en el medi ambient, un d'ells és reflexa en la temperatura, però també perjudicarà a llarg plaç a altres fenòmens climatològics, un d'ells és la disminució de les precipitacions. Actualment no el canvi de precipitacions no ha estat tan significatiu com el de temperatures però si comparem la tendència de les plujes al llarg de tot el segle XX veiem que la tendència de precipitacions va cap a una moderada disminució de les plujes des de principis de segle fins a finals:
L'efecte més important que comportarà l'augment de temperatures i la disminució de precipitacions constant serà un augment de la sequera. Tenint en compte que la Plana de Panonia és una zona de cultius intensius, l'agricultura en aquesta zona es veuria afectada sobretot per l'increment de la sequera, amb una major pèrdua de collites i una extensió de les zones desèrtiques. També es preveu un augment de les plagues. A més l'increment de la sequera, podrà esdevenir un factor limitant pel creixement de les ciutats i el manteniment de la població i les activitats en aquests països amb l'actual ritme de consum.


font: a partir de dades de www.met.hu

Gràfics: www.met.hu