diumenge, 14 de juny de 2009

Perquè la Plana de Panònia?

Entenem com a Plana de Panònia: “la superfície que va quedar desprès de desaparèixer el mar de Panònia”, Aquesta definició pot ser una de les principals raons que ens ha conduït a l’elecció d’aquesta regió. L'atractiu del que va ser però ja no és, la possibilitat de conèixer amb major profunditat en el que s’ha convertit una situació anterior, l'existència de la qual ha conformat les característiques del que és avui en dia. Tots aquests elements han donat lloc a estudis geològics que descriuen la situació d’aquesta plana en una àrea de xoc entre dues plaques , l'Africana i l'Europea, situació que continua en l'actualitat. El seu aspecte físic exterior permet imaginar, i fins i tot recrear tècnicament com va poder ser en la realitat.
Així mateix aquesta plana ens entronca amb una altra de les característiques geogràfiques d'Europa, la gran extensió de les seves planes que ocupen al voltant de dues terceres parts de l’extensió d’aquest subcontinent i a través de les que, en diferents èpoques de la història varen penetrar diferents pobles, la cultura dels quals ha anat conformant en major o menor mesura l’essència del que podríem anomenar cultura europea.